Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konu

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konu

Kategoriler

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konu

maca bitkisi faydaları ve eski hayat bilgisi konu evet arkadaslar bugn maca bitkisi faydaları Nüfusu: 28.706 (1960 sayımı) Orhangazi ilçesinin kuzeyinde Samanlı Dağlan uzanır. Bu dağların güneyinde İnik Gölü’nün bulunduğu çukur alanla, onun tıya doğru devamı olan bir ova bulunur ova ile İznik Gölü’nü güneyden kuşatan daj lar az yüksektir. İlçenin iklimi, karakterini çok değiştirmiş Akdeniz iklimidir. Kışlar Akdeniz ikliminde olduğundan daha soğuk çer.
İlçenin kuzeyini kaplıyan Samanlı W orman örtüsü bakımından zengindir. li akarsu, İznik Gölü’nün sularını
1354’te Süleyman Paşa, Ankara’yı aldı Aynı yıl Bolu da Osmanlı devletine katıldı Bolu’da da küçük bir Тйгк beyliği vardı. Os manlılar’m stratejik mevkii^ düşmanları içiı korkulacak derecede önem kazanmıştı. 136! nisanında Orhan Bey Bursa’da 81 yaşlarmd ölürken, devlet 102,000 km^V* bulmuştu.
Orhan Gazi, Osmanlı padişahlarının en çol yaşıyanıdır; 7 yüzyıl içinde Osmanlı hanede nından hiçbir kimse 81 yaşına kadar hayatt kalmamıştır. Orhan Gazi’nin saltanatı 38 yıl dır. Kanunî, Osman Gazi, IV. Mehmet’ten sor ra en çok tahtta kalan Osmanlı padişahı d Orhan Gazi’dir. Babasının bütün hayallerir gerçekleştiren Orhan Gazi, Osmanlı hükünr darlarının şüphesiz en büyüklerinden biridii Oğlu Sultan Murat, onun attığı sarsılmaz U meller üzerine muazzam Osmanlı İmparatoı luğu’nu bir dünya dr/letl olarak yükseltmiş tir. Orhan Gazi’nin 1335’te Bursa’da
Orhaneli ilçesinin toprakları Uludağ kütlesinin güneyindeki tepelik alanla Atranos (Adır-naz) çevresindeki pek geniş olmıyan düzlükleri kaplar. Kışlar oldukça şiddetli geçer. Kış yağışlarının büyük kısmı kar halinde düşer. Yaz kuraklıkları Akdeniz Bölgesi’ndeki kadar kuvvetli değildir. Doğal bitki örtüsünü teşkil eden başlıca ağaç türleri meşe, gürgen, kızılağaçtır. En önemli akarsu Atranos (Adırnaz) Çayı’ dır. Orhaneli halkı buna cKocaçay» adını verir.
İlçenin toprakları dağlık olmakla beraber doğal zenginlikleri boldur. Tarıma elverişli alanlarda tahıldan başka az miktarda pamuk, susam, haşhaş, keten gibi endüstri bitkileri de yetişir. Ayrıca, çeşitli meyvaları ile yakın yerlere gönderilen üzümü de meşhurdur İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biri de kerestedir. Ormanlardan kesilen tomruklar Adır-naz Çayı’ndan Karacabey ovalarına indirildiği gibi, kereste fabrikalarında hazırlanan kirişlik tahtalar da İstanbul’a gönderilir. Orhaneli’
geriye atan bu kuvvetler, Edirne’ye gıraııe bu önemli şehri Bizans’a yeniden kazandırc lar. 1345’te Edirne’de bir ayaklanma olmt ahali asilzadeleri kılıçtan geçirmişti. Biza idaresinden memnun olmıyan halk, Türkler’ şehre girerken gösterdiği düzene hayran k« mıştı. OsmanlI devlet teşkilâtının bin yıll Bizans’mkinden üstün olduğunu Rumeli 1-ristiyanları gözleriyle gördüler, bu etkid<maca bitkisi faydaları kendilerini kurtaramadılar. Bundan sonra V loannis, bu 6.000 Türk askerini yanına ak Paleologos hanedanına darbe vurarak 3 şub 1347 günü, hava karardıktan sonra, İstanbul girdi. 6.000 Türk askeri, bu ünlü başkent bağlaşık sıfatiyle, ilk defa ayak basmış oh yordu.
Orhan Gazi Üsküdar’da
1346 mayısında Orhan Gazi,maca bitkisi faydaları VI. İoannes’î 7 3 yaşındaki kızı Prenses Theodora ile evler di. Böylece, Osmanlılar’la Bizans arasında! münasebet, en sıkı derecesini buldu. 1347 y< zmda Orhan Bey, Üsküdar’a geldi; karşı kıy dan İstanbul’u seyretti. Üsküdar’a gelip ker dişiyle görüşen Imparator’un İstanbul’a davet ni kabul etmedi, Bursa’ya döndü.
1347’de OsmanlI Türkleri, Çanakkale Bc ğazı’nın kilidi olan İmroz adasına bir çıkarı ma yaptılarsa da, geri çekilmek zorunda kal dılar. 1352’de birkaç Osmanlı gemisi Marma ra Denizi’nin ortasındaki küçük Marmara Ada ları’nı aldı. Aynı yıl Üsküdar’ı da alıp, Boğaz’ır
Orhan GaıI, 1334’te Gemlik’J, 1335’te Ar-mutfu’yUr 1337’de de İzmit’i aldı. Doğu Marmara bölgesinden sonra Güney Marmara’yı da ele geçirmek azmiyle, Karasioğulları’mn üzerine yürüdü; böylece Bizans’ı güneyden de tamamen sarmış oluyordu. Balıkesir, Çanakkale, Bergama dolaylarını elinde bulunduran Karasioğulları Türk Beyliği 1340’ta Osmanlı-lar’ın yüksek egemenliğini tanıdı. Bir müddel sonra da Orhan Gazi, bu beyliği tamamen or tadan kaldırdı. Bu fetihlerle 1340’a doğrı OsmanlI devletinin toprakları 15.000 km^’yı buldu.
Rumeli’ye Geçiş
1354’te bütün Türk tarihinin en önemi birkaç olayından biri sayılan Rumeli’ye Geçi* gerçekleşti. Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süley man Paşa’nın 1349’da başlıyan geçişleri, ar tık kesin bir fetih ve yerleşme siyasetine döndü. Gelibolu Yarımadası’na hâkim görü nen Türkler, kuzeye doğru ilerlemek üzere büyük bir faaliyete başladılar; hedef, Trakyt idi. 1357’de Orhan Gazi’nin küçük oğlu Mure Bey, Lüleburgaz’la Çorlu’yu da aldı. 1359’d« Süleyman Paşa’nın ölümü üzerine Rumeli fü tuhatına Murat Bey başkomutanlık etmeye başladı (Bk. Süleyman Paşa).
Türkler Utanbul’da
0te yandan, Bizans’la münasebetler gitgide sıkılaşmıştı. Orhan Bey, 1347’d* a ллг
ise körpe fiHanİarı, dalları yiyerek, ağaç kabuklarını kemirerek ormanlara büyük zarar verirler^ Körpe fidanları yok edilen bir orman yaşıyamaz. Çünkü ağaçların da insanlar gibi tabiî bir ömrü vardır. Ağaçlar ölür, orman ölmez. Meselâ bir memleket düşünelim. Burada yaşıyan aynı yaştaki insanlar en çok, en çok yüzyıl içinde tamamen ölmüş olur. Halbuki bu, o memleketin yok olması demek değildir; hattâ yüzyıl sonra nüfus daha da çoğalmıştır. O memleket gene aynı ırktan, aynı dili konuşan insanlarla doludur, çünkü ölenlerin yerine çocukları yetişmiştir. Ormanları da memleketlere benzetebiliriz: Ağaçlar teker teker ölür ama, orman ölmez, daha da büyür; çünkü filizler büyümüş, fidanlar gelişmiştir. İşte zararlı hayvanların körpe fidanları
lt>[j7’(U’a ücn yurdumuzda milli purkliir kurulmasına öaşlan-nuîjtır Mtllı parklar, tabiî güzellikler ve orman bakımından zengin bir bölgenin özel olarak bakılması. beı türlü zarardan
İnsanların bu paha biçilmez tabiî hazîneye olan düşmanlığım iki yönde inceliyebiliriz: Biri bilerek, biri bilmiyerek düşmanlık. Ke-sTlmemesi gereken ağaçları kesen,maca bitkisi faydaları keçi vs. gibi zararlı hayvanları ormanlara salıveren, birkaç dönüm toprak kazanmak için binler*ce dönüm ormanın yanmasına yol açan kimseler orman- ‘ tara ^ile bile düşmanlık edenlerdij^ Bu gibi kimselerde zerre kadar yurt sevgisi olmadığım kabul etmek her halde yersiz olmaz. Çünkü bir ormana böylece zarar vermekle, her hangi bir sanat anıtım yıkmak, bir şehri ateşe vermek, devlet hâzinesini soymak arasında hiçbir fark yoktur. ^
Yangınlardan başka, gelişi güzel ağaç kesme de ormanlara büyük zarar verir. Baltalık ağaçları her yıl Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili memurları işaretlerler. Bunların dışındaki ağaçlar kesilmez. Halbuki verdikleri zararı akıl edemiyen cahil kimseler kesilmemesi gereken ağaçları da keserken bunun bir cana kıymaktan farksız olduğunu düşünmezler. Bunların, kendilerine göre çeşitli hileleri -^^erken, rasegle ağaçlara bal-
DU yeproKiar çuruyup Ken^ııgı lopra-^ enginleştirir.
Ormanların en büyük faydalarından biri da se ere engel olmasıdır. Ormansız, çorak yer-İre yağan yağmur suları başı boş aktıkları »çin tehlikeli seller meydana gelir,maca bitkisi faydaları bu arada toprağın asıl verimli olan üst tabakası da sü-rükenıp gider. Ormanlar ise, yağan suların ikışını düzenler. Sellerin önlenmesi toprağın bümuslu üst tabakalarının sel sulariyle birlikte denize taşınmasına engel olur. Her yıl aşınma ve taşınma suretiyle denize*dökülen topraklarımızın 400.000.000 tonu aştığı düşünülürse bunu önliyen ormanların faydası daha iyi anlaşılır. Ormanların aşınmayı önlemesi sadece suların akışını düzenlemesiyle değil, rüzgâr’arı kesmesi sayesinde de olur.maca bitkisi faydaları sundu.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: