Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgisi

maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgisi

Kategoriler

maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgisi

maca bitkisi faydaları ve insan doğası bilim bilgisi en güzel yaızlarımzıı yazan maca bitkisi faydaları Akslar dıfaransi-yel ofnteden şeftin mahruti dijl’Sİna baklansa, iki tekerleğin birbirinden ayrı hızlarda dönmesine imkân olmaz. Ijte, diferansiyel, bir yenden tekerleklerin hareketi almasını sağlarken, bir yandan da birbirinden ayrılmasını »ağlar.
Diferansiyelin tek zararı daima daha kolay dönen tekerleği çevirmesidir. Meselâ arka tekerleğin biri çamura saplanırsa, araba istediği kadar çalışsın, yalnız çevrilmesi daha kolay olan
v*rlnd« d*h* b«|k» et«t1«r d« y*,.. bi’f’le’’ de otomoblMn h*r*W*tlnl, Vocv «Kontek enahtarı» arebemn ^ff.k mtemlnl *ç»p kepetır; çalınma taK.
\f,nl önlemek İçin kullanılmadî^ı uman, arıbad* bırakılmamalıdır. €Маг| motora İlk hareketi verecek olan ^ motorunu çalıştırmaya yarar. cVlte» k> ^•debriyaj pedaline bastıktan sonra hız de-jj.mlerlnl ayarlıyan vites kutusunu İdare gjtr. cFran pedal!» ile «gaz pedaii» de hız leortrolünü sağlar.
Yol Emniyeti
Otomobili emin olarak kullanabilmek İçin pförün önce kendi durumunu, sonra da ara* biiinı gözden geçirmesi gerekir. Araba kul* liMcak kimse uykusuz, rahatsız olmamalıdır. GÖzlüje ihtiyacı varsa takmalı, kulakları İyi duymuyorsa İşitme aleti kullanmalıdır. Alkol lö içki alan kimselerin katiyen otomobil kullanmaması gerekir. Bir tek kadeh İçki bile lOfu^ emniyetine fena tesir eder. Ayrıca, radyo, pikap çalmanın, konuşmaların dikkati da-}(tan şeyler olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bundan sonra otomobilin kontrolü gelir, Уо1а çıkacak otomobilin frenlerinin, direksl* jfon tertibatınnı hiç kusursuz olması, bütün ifik düzeninin îyl çalışır durumda bulunması şarttır. Ayrıca, akümülâtörün dolu olma-akla nasıl hareket edeceğim *0f Hr. Cam sileceği yağmurlu, karlı havali şoförün önünü rahatça görmesini sağar. güneş vizörü de güneşin göz almasını onar Bunlardan başka farlar, Istop ve park imbaları, dönüş lâmbaları, klâkson yol errv «yetini sağlıyan araçlar arasındadır. Bunla-nn hepsi şoför yerinden, ya bîr düğmeyi çe-rrmekle, ya da basit bir el hareketiyle idare •d-’ir.
Şoför yerinde daha başka aletler de va^ (frki, bunlar da otomobilin hareketini, korv trdi/nu sağlar, cKontak anahtarı» arabanır fîektrik sistemini açıp kapatır;maca bitkisi faydaları çalınma teh .kesini önlemek için kullanılmadığı zaman «rahtar arabada bırakılmamalıdır. cMar düğmesi» motora ilk hareketi verecek ola !mrş motorunu çalıştırmaya yarar. cVites k< b debriyaj pedaline bastıktan sonra hız d Slimlerinl eyarlıyan vites kutusunu 1da «öîf. cFren pedalı» İle cgaz pedali» de b bıtrolönö sağlar.^ımuUr Donm* rjr.* receef dUfÜk olduğu u’îbi. ktvn^r.n derecesi de 1U50 olduftunuan
Makina Arızalan: Supap yanması, kırılması, kaynaması; supap açıklıklarının ytuılış olması
Motor ralântide çalışmıyorsa. — Лк1а gelecek Arızalar şunlardır: Ra-uıntl ayannda bozukluk, ralânti da ılğinin tıkanması, supaplarda bozuk luk vs. Motor soğukken ralântide ça lışmıyorsatnesinde, motorunda arıza olduj^u da akla gelebilir. Ağır çe-viriyorsa, ya akünün şarjı düşüktür ya da bağlama yerleri pas tutmuştur IJütün bunlardan başka, soğuk ha-vmJii ağır
Bujilerin de neı 1.500 km. de bir trözden geçirilmesi, elektrotların temizlenmesi. ayarlanması lâzımdır Karbüratörün. yakıt sistemindeki filtrelerin, distribütör kontak yerlerinin temizlenmesi. gaz pedalı, ligle düzeninin yağlanması da ner 1.500 km. de bir yapılacak ışier arasındadır.
İngiltere’de, Thames nehri üıarlnda. I *>0 bin nüfuslu bir şehirdir, Oxfordshlrt kontluğunun başkentidir VIII yüzyıldan kalma teri-hr binalariyle ünlüdür Bugün şehir doliyları en çok otomobil, tarım aletleri, dokuma, k|. ğıt, deri sanayii kollan gelişmiş bir endüstri merkezi halindedir.
Oyalar, işleme tekniğine göre «ince oya», ıkaba oya»,maca bitkisi faydaları «saç örgüsü», «saçak», «kuş |özü» gibi adlar alır. Motiflerine göre de ful-, kirpik, sayvan, trabzan, zürafe, zambak, I, nergis, lâle, hanımeli, tepe, kubbe, mek-pli kızlar, parmaklık, sıra selviler gibi ad-rle anılır. İşçilik hünerine göre de, «çifte sıra) âfet tırnağı», «komşu çatlatan» gi*
,^rxarsu Munzur Dağları’odao çıkıp ovayı batı-doğu doğrultusunda kesen Munzur Suyu’dur. Halkın başlıca geçim kaynağı tarımla hayvancılıktır. Tarım, daha çok ovanın batı ve güneyinde, özellikle Munzur Suyu’nun taraçalan üzerinde toplanmıştır En çok ekilen buğday, darı, fasulye, patatestir ilçenin kuzey kesiminde yetişen «kenger» bitkisinden sakız elde edilir
Kasaba. — İlçe merkezi Mareşalçakmak kasabasıdır. Denizden 1.360 m. yükseklikte kurulmuştur. Kasabayı çevresine bağlıyan yollar iyi değildir. Kasaba 2 mahalleden meyda na gelmişitr, Tunceli iline bağlı İlçe merkez leri arasında en az nüfuslu olanıdır (196′ sayımı: 1.053).
Ovacık adı İle ilk defa 1878’de kurulare Hozat’a bağlanan bu kasaba. 1916’da Rl ar’ın buralara kadar gelmesiyle ortadan kal nişti, Î925’te yeniden kuruldu, adı da 193 la Mareşalçakmak
Ovacık ilçesinin topraklan ilçeye adım veren bir ova ile (Ovacık) onu çevrehyen gayet sarp, engebeli kesimlerden meydana gelmiştir. Yazlar ovada sıcak geçer, dağlarda se rindir. Kış ilçenin her yanında sert geçer 11 çenin kuzeyindeki Munzur Dağları hemen Ы men ağaçsızdır. Ovacık’ın doğusunda Merca ve Harami dereleriyle ayrılan tepe üzerine Tunceli ilinin yegfine çam ormanı bulum. Başlıca akarsu Munzur Dağları’ndan çı(< ovayı batı-doğu doğrultusunda kesen Мип2 Suyu’dur. Halkın başlıca geçim kaynağı fimle hayvancılıktır. Tarım, daha çok ova
da akan Soğanit Çayı’dır. Tarımla hayvancılık ilçe halkının en çok uğraştığı işlerdir Kasaba — İlçe merkezi Ovacık kasabası, Çankırı’ya bağlı ilçe merkezleri arasında И merkezine en uzak olanıdır. Çankırı şehrim 165 km uzaklıkta bulunan bu küçük kasaba da 1960 sayımında ancak 477 nüfus kaydedi miştir. Türkiye’de nüfusu 500’ün altında ola 3 ilçe merkezinden birisidir
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat lümünde,maca bitkisi faydaları Tunceli iline bağlı bir ilçedir T raklarını doğuda aynı ilin Pülümür ve N miye, güneydoğuda merkez (Kalan), güı de Hozat, batıda Çemişkezek ve Erzinca İliç, kuzeyde Erzincan’ın Kemah ve me Içelen çevirir. Merkez bucağından başka Mçor ve Kakbil adında bucakları ile but ğlı 65 köyü vardır.
‘^ici’erin bu zaferi pek kısa sürdü, itti-^.vf Terakki Fırkası ertesi gün (14 nisan ;>ç) Se’ânik’te bir miting yaptı, olayın öne-te’ırtti, Meşrutiyet’! kurtarmak üzere kaydına başlandı. İnkılâp tarihimizde ^-j’î^cet Ordusu» diye anılan bu kuvvetler jii-vt Şevket Paşa’nın komutasında bulu-. :’Sj. Ordunun kurmay başkanı da Kol-ıgî V.jsîafa Kemal Bey (Atatürk) idi.
Ordusu 24 nisanda İstanbul’a gir-f Axj’^amit tahttan indirildi, 31 Mart Ola-‘$4 katmanlardan, bu ayaklanmayı hazırlı-rrdan başlıcalan ya idam edildi, ya ha-»,yıda sürgün cezasına çarptırıldı. Bu ara-I.ı/ıklanmayı kışkırtanların başında gelen-nr. fVoıkan» gazetesi sahibi, İttihad-ı cemiyeti başkam Derviş Vahdeti fBk. Abdülhamit II; İttihat ve Te-maca bitkisi faydaları yazdı.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: