Maca Bitkisi Faydaları | Maka Tozu Satışı | Ucuz | Fiyatları

Başlangıç » maca bitkisi » maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri

Kategoriler

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri

maca bitkisi ve hayat edebiatı tarihleri Tedavi. — Zehirlenme solunum yoliyie muşsa şahıi temiz havaya çıkarılır, suni neffüs vapıhr ve oksijen verilir. Hastayı Sm tutmak gereklidir. Solunumu kuvvetlendi ilâçlar yerilir.
Ağız yoliyie zehirlenmede yukarıda bef filenden başka mide potasyum permanga solusyoniyle yıkanır. Siyanürlere karşı par hir etkileri olan ilâçlar verilir,
10 — Arsenik zehirlenmesi. — Arşen kendisi değil, bileşikleri, özellikle arser hidrojen çok zehirlidir. Had zehirlenme çok cinayet veya intihar amaciyle kullan ğı hallerde görülür. Cam ve der! sanayi müzmin zehirlenmeye çok seyrek raslamr Tedavi için mide yıkamr veya hasta turuiur. Antidot (panzehir) ilâçlar k inilir.
]] — Fosfor Zehirlenmesi. — Kibril ►iminde fosfor kullanıldığı zamanlar ı vakaları çok görülürdü. Şimdi fotteflu fare ve böcek ilâçları, fosft nmesine sebep olmaktadır. BgHttÜeri, kusma, karm ağrısı,
Tedavi. — Zehirlenen şahıs temiz hına çıkarılır, suni solunum yapılır, oksijtn »ş rilir. Ağızdan alınmışsa mide yıkanır, b turulur ve müshil verilir. Gerekirse kan b li yapılır.
17 — Striknin Zehirlenmesi. — 50 ııv ПдглтНап fazla alman striknin öldürüciiıSif. Fakat uyku llâçlariyle zehirlenmelerde, ш komasında, tedavi amaciyle^ striknin кЛ» hr. Böyle durumlarda yukarıdaki niki* cn m S6 de verilse şahıs dayanır. Striknin zehirlenmesinin enönern
Eskiden, b#>’-.inlerclen olan zehirlenmelerin f)efiçn maddelerden veya kalay- jı: kabiarc’flki bakırdan ileri geldiği zanne- ci.lırdi. Bugünkü araştırmalar besin zehirlenmelerinin bı-nlardan değil, daha başkı sebeplerden olduğunu göstermiştir.
Besin zehirlenmeleri yiyeceklerde üriye» «stafilokok, proteus» gibi çeşitli mikroorga nizmalardan meydana gelmektedir.
Besinlerin bazı kimselerde allerjik tezi hürlere sebep olması zehirlenme sayılmaz.
Cava fasulyesinde, şeftali ve kiraz gil meyvalarm çekirdeklerinde siyanür asidi b lunduğundan, bunlar ağır zehirlenmelere s bep olabilir. Vicia fava adındaki bir çe; baklagilin yenmesi de zehirlenmeye seb olur. Daha birçok bitki, balık ve midye ciı terinin zehirli etkileri vardır.
Besin zehirlenmesinde genel olarak şu davi yapılır:maca bitkisi Kusturma, mide yıkanması, I man, şok haliyle savaşma, kan nakli ve be tilere göre çeşitli ilâçlar.
•in» maddesi
î — Mantar Zehirlenmesi. — Bazı | r^a’^tarlar bifmiyerek yenirse zehirlenme] par. Bunların zehiri cmuskarinz Muskarin. sindirim ve sin^f
Kenterit (C*nth*rid«) Z«hîr\#nm#- Ь • «. — Kur>dur boc«(5i denilen Kenterıt, b«2i
yAfiyan ufak böceklerdir. Bunların |
kurutulmasiyie ilâçlar yapılır; yakı Ыагак |
kullanılır. Afroclı.^^yak (cinat Istaki artıran) i etkisi aabeblyie ağırdan alındığı da olur. 2^3 gramı öldürücüdür. Kantarit zehirlenmesi sonunda nefrit ve idrar yollan iltihabı meydana gelir. Cinsî organlarda, meselâ peniste ağrılı serileşme yapar.
Tedovi için, mide yıkanır, tuzlu müshiller ve süt içirilir. Sıcak banyo da faydalıdır.
2 — Zehirli Örümcekler. — En tehlikeli örümcek «Latrodectus mactanssdır. Amerika’da bu örümceğe «Black Widow» denir. Bİzdeki adı «Büyü»dür. Örümceğin sokmasından sonra evvelâ sokma yerinde, daha sonra yaygın olarak çok şiddetli ağrılar başlar. Karın çok gergin bir hal alır. Morarma ve solunum güçlüğü olur. Tansiyon yükselir ve nabız 40’a kadar düşer. Bulantı, kusma ve terleme de vardır.
Tedavi. — Damardan yapılacak kalsiyum İğnesi bir dakika içinde ağrıyı hafifletir, ayrıca morfin veya kuvvetli ağrı dindirici ilâçlar yapılır.maca bitkisi Örümceğin soktuğu yere amon yak veya permanganat sürülür. Amerİka’di bu örümceğin zehirlne karşı antitoksin hazır lanmışlır.
Keneler. — Bazı keneler zg
jur«n bir шСп olur. Bü bölgede 1-2 gün k«- şmmâ devam eder. Ayrtce, uyufmb, bulantı, baf donmefb çarpıntı ve ateş de görülebilir.
Tedavi. — lO^e hemen deriden çıkarılmalıdır. Sokma yerine amonyak, tentürdiyot permanganat sürülür. Çeptlı belirti ve aU lerjik haller içm değı>ik il&çlar kullanılır Arı zeniri romatizmada, nevraljilerde ve ada*e ağrılannda faydalıdır; arı zahirinden hazırlanmış ilAçIar vardır.
7 — Yılan Zehirlenmesi (Bk. Yılan Sokması ).
3 — İskorpit Balığı Çarpması. — İskorpit lalığı sığ ve kumsal sahillerde yüzen veya yü- iyen kimselere dokununca birden elektrik ;arpması gibi bir his ve şiddetli ağrı duyulur, îalığın baş tarafındaki dikenli kısım cildi kesiği gibi zehirini de vücuda akıtır. Çarpme- lan hemen sonra ağrı ve şişme olur. Novoka- n faydalıdır. Şiş ve ağrı kısa zamanda ge- er.
Pibliyografya. — Bu konudaki Türk* f* vscrîerin başltcaları:
Zehirler, Zehirlenmeler, Kurtulma ^areleri ve Panzehirler (Celâl Tahsin loran. 1943); Zehirlenmeler. Teşhis ve ’edavi (Dr. Müfide Kâzım, 1937, 1938); ehirll Gazlar (Prof. Ömer Şevket önel, 193Ö); Zehirli Gazlar ve îlk Yardıın- w (Dr. Ali gazlar genel olarak zehirli gazlar diye anılır. Birçok çeşitleri vardır. I. Dünya Savaşında, savaşan (devletler birbirlerine karşı zehirli gaz kullanmıştır. Zehirli gazlarla temas mecburiyetinde olan kimseler maske takarak korunabilir (Bk. Zehirler, Gazlar)
ZEHRAVI, Ebul-Kaatım (Ölümü: 1013) Büyük Müslüman tıp ve kimya bilgini. Endülüslü (İspanyol Arap)dür. «At-Tasrîf» adlı tıp ansiklopedisi ile Yunan hekimliğini gölgede bırakmıştır. Birçok yeni hastalık keşfetmiş, bunların tedavi yollarım araştırmıştır. Ortaçağ Avrupası’nda «Azaravius» diye tanınır.
Eserleri daha Ortaçağ’da Lâtince ve Ib- ranice’ye çevrilmiş ve Avrupa medreselerindb okutulmuştur. Ortaçağ Fransız hekimlerinin en büyüğü olan Guy de Chauliac, ansiklopedisinde, 200 kereden fazla, Zahrâvî’nin adını
bukınımtıtuf.
KCT^eıer ze- küçük çocuklar için tahii- eli ve ölrlürücü olabilirler. Deriye yapt^an ene; rehirrnî devanniı olarak kana akıttr. /aktinde gcSrüIüp almmarsa,maca bitkisi faydaları 2-3 gün içirv- e çocuğu öidürabilir.
4 —k- Kırkayak. — Kırkayakların hepsi ehirlidir, fakat zehirleri öldürücü değildir, okulan yerde ağrı ve şişlik olur. Ölüm çok adir görülür.
5 — Akrep. — Akreplerin bazıları öldü- ücüdür. Sokma yerinde şişme ve ağrı olur, yrıca göz yaşarması, aksırık, tükrük art- lası ve islıal görülür. Ağır zehirlenmelerde asılmadan sonra felçler olur. Hindistan ve iüney Amerika’da çok zehirli akreplerin sok- lasiyle teneffüs felci sonucu ölüm görülür, ürkiys’de daha çok Güneydoğu Anadolu Bölesi’nde raslanan zehirli akrepler de zaman sman ölüme sebep olur.
Tedavi. — Işınlan yerin üstüne band ur ve sokulan yer çizilerek emilir. Sokmii … wna, kan nakli ve belir
tilere göre ,tiı Mu(,iar.
] — Mantar Zehirlenmesi. — Bazı çeşit mentarlar bilmiyerek yenirse zehirlenme yapar. Bunların zehiri cmuskarin» maddesidir.’ Muskarin,maca bitkisi faydaları sindirim ve sİnİr sisteminde bozukluklara sebep olur. Karaciğer yetmezliği ve koması, hastayı ölüme götürür.maca bitkisi faydaları

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: